Introductie

Welkom op de website van Stichting Juunrenne!

Deze stichting heeft ten doel: gelden bijeenbrengen en besteden ten behoeve van het behoud en de instandhouding en bescherming van, roerend en onroerend cultureel erfgoed op Goeree-Overflakkee, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of- daartoe bevorderlijk kan zijn.

Naast informatie over projecten van Stichting Juunrenne  wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van  cultuurhistorie op Goeree-Overflakkee en daarbuiten.

Vragen, opmerkingen, suggesties kunt u kwijt op:

secretaris@juunrenne.nl