Stichting Juunrenne in de pers

Vrijdag 29 april j.l. publiceerde het Eilandennieuws een artikel over Stichting Juunrenne.
In de tekst is een kleine vergissing geslopen. Het Roos-Nipius Fonds wordt genoemd als sponsor voor Vrij Vreugde, maar met het terugtrekken van Juunrenne uit het project heeft het Fonds haar toezegging tot sponsoring ingetrokken. Dan nog: de hoofdsponsor van project Vrij Vreugde is de gemeente Goeree-Overflakkee.

Lees hieronder links  naar het artikel -in twee delen-:

Interview deel 1

Interview deel 2