Categoriearchief: Project Vrijvreugde

Muurschildering Vrij Vreugde op transport

De muurschildering Vrij Vreugde is -in cortenstalen vitrine-opgehaald bij Constuctiebedrijf de Roon. Wordt voorlopig opgeslagen in een loods in Ouddorp. Wanneer het object zijn definitieve plek gaat krijgen is ons niet bekend; zoals eerder aangegeven is Stichting Juunrenne niet meer bij dit project betrokken.

Vitrine Vrij Vreugde: weer op transport

Muurschildering Vrij Vreugde

Update over het project Vrij Vreugde, voormalig Meijer Theater Middelharnis. De uitgezaagde muurschildering is inmiddels geconserveerd in een cortenstalen vitrine. Uitgevoerd door Constructiebedrijf de Roon te Dirksland. De afbeelding is beschermd tegen weer en wind, zonlicht en vandalisme. Stichting Juunrenne heeft zich uit het project teruggetrokken. Voor plaatsing -zo wordt verwacht- zal de eigenaar van de beoogde locatie, de heer Scheurleer, zorgdragen.

Vrij Vreugde in vitrine

Onthulling muurschildering Vrij Vreugde Middelharnis uitgesteld

Het bestuur van de Stichting Juunrenne heeft besloten de ceremonie rondom de onthulling van muurschildering Vrij Vreugde te Middelharnis, 5 mei aanstaande, tot een later tijdstip op te schorten. Door de uitbraak van het Coranovirus acht het bestuur het organiseren van zo’n evenement voorlopig niet verantwoord. Een nieuwe datum wordt t.z.t. in de pers vermeld.

Eilandennieuws: donatie RABObank project Vrijvreugde

In aansluiting op ons vorige bericht: over project Vrijvreugde verscheen van de hand van Kees van Rixoort dit artikel in het Eilandennieuws.

Donatie ledenraad RABObank

Voor het project Vrijvreugde ontving Stichting Juunrenne een donatie van het stimuleringsfonds van RABObank Zuid-Hollandse Eilanden. Dit, op voordracht van de ledenraad van die bank. Stichting Juunrenne is zeer ingenomen met deze gift! Een verslag van Kees van Rixoort hierover verschijnt in de eerstvolgende editie van het Eilandennieuws.

Verhuizing van Vrijvreugde

Vandaag is de muurschildering “Vrijvreugde” vanuit de opslag verhuisd naar Constructiebedrijf de Roon in Dirksland. De mannen van de Roon maken een vitrine, waarin het object voor het publiek wordt tentoongesteld.  De vitrine wordt komend voorjaar geplaatst bij het gerestaureerde Meijer Theater te Middelharnis.

Op pad
Op locatie de Roon

Middelharnis Vrijvreugde: een update

In ons bericht van 4 december j.l. schreven we o.a. over een artikel in het blad TOF : er zou sprake zijn van gedateerde informatie over de muurschildering Vrijvreugde. In een recent Facebookbericht had een van de auteurs naar zijn artikel doorgelinkt. Door diverse publiciteit over de lancering van een nieuwe uitgave TOF is links en rechts opgevat,  dat het artikel in die nieuwe editie valt te lezen. Het blijkt echter een artikel uit een TOF uit 2015…  Voor alle duidelijkheid dan hier nog even vermeld.

Middelharnis: Meijer Theater, muurschildering Vrijvreugde

Naar aanleiding van een publicatie in de jongste editie van het blad TOF kreeg de stichting verschillende vragen gesteld. Die gingen vooral over de actuele situatie rondom het Meijer Theater en de muurschildering “Vrijvreugde”.
Wat betreft het Meijer Theater: al in september 2017 meldde het Eilandennieuws, dat het gebouw wordt gerestaureerd. In november 2018 publiceerde Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht over de vorderingen van de restauratie, die inmiddels -december 2019- bijna is afgerond. De publicatie in TOF is dan ook -deels- “enigszins over de datum”. Kan gebeuren. Een andere vraag betreft de vorig jaar gedemonteerde muurschildering. Moet daar nog iets mee gebeuren? We hebben hiertoe enige tijd geleden advies ingewonnen bij een expert van de Werkgroep Monumentale Kunst, onderdeel van Erfgoedvereniging Heemschut. Het advies was: niets aan doen. Niet bijwerken, overschilderen of coating aanbrengen. Zo komt de cultuurhistorische uitstraling het best tot zijn recht. Wel goed inpakken, zo luidde het advies ook. De muurschildering wordt volgend voorjaar herplaatst bij het Meijer Theater. In een corten-stalen vitrine, zichtbaar voor het publiek, achter uv- en vandalismebestendig glas. Deze vitrine wordt gerealiseerd door Constructiebedrijf de Roon uit Dirksland. Wordt vervolgd.

Muurschildering Vrijvreugde

Middelharnis, project Vrijvreugde

Het project Vrijvreugde betreft de herplaatsing van een uitgezaagde muurschildering (anno 1945) uit het Meijer Theater te Middelharnis, dat momenteel wordt gerestaureerd. Zie ook dit bericht.  De restauratie heeft vertraging opgelopen om welke reden herplaatsing van Vrijvreugde is uitgesteld. Naar verwachting tot begin 2020. Wordt vervolgd.

Meijer Theater Vrijvreugde

Met de restauratie van het Meijer Theater te Middelharnis is een muurschildering uit 1945 uitgezaagd en veilig gesteld. De bedoeling is, dat deze t.z.t. in een vitrine naast het gerestaureerde theater wordt geplaatst. Voorlopig staat het object binnen opgeslagen; het uitzagen, borging en transport is al een project op zich. Wordt vervolgd.