Bestuur

Het bestuur van de Stichting Juunrenne bestaat uit:

J. van der Slik, voorzitter
J. Verbiest, penningmeester
secretaris: vacature

De bestuursleden werken pro deo, zoals vastgelegd in de statuten. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Het RSIN nummer is 855220053. Wat is dit voor nummer?

De belastingdienst heeft de stichting een de status toegekend van culturele ANBI toegekend.
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Wilt u ons steunen? Klik dan hier.