Planning & verslag

Het eerste project van Stichting Juunrenne betreft een uienren en en een hooiberg, locatie Havenweg 3 te Ouddorp.  Deze moesten wijken voor woningbouw aldaar. Na demontage en restauratie te herplaatsen in de tuin van ‘De Overkant”, Dijkstelweg 33 eveneens te Ouddorp. In de loop van 2016 is besloten het project in twee delen te splitsen. De uienren kwam in maart 2017 gereed. Later dat jaar is gestart met de voorbereiding van de reconstructie van de hooiberg. Inmiddels is ook dit deel van het project afgerond.

Het tweede project betreft de conservering van een muurschildering uit het voormalig Meijer Theater te Middelharnis. Diverse sponsors hebben aan het project bijgedragen, dan wel ondersteuning toegezegd. Over het verloop van het project valt te lezen in de nieuwsberichten rechts.

Overzichten:

Het financieel verslag over 2022 leest u hier.
De grootboekrekening 8000 heeft betrekking op gedeclareerde kosten.

Het financieel verslag over 2021 leest u hier.

Ten behoeve van de ANBI status is er deze aanvullende informatie.

Het financieel verslag over 2020 leest u hier.

Het financieel verslag over 2019 leest u hier.

Het financieel verslag over 2018 leest u hier.

Het financieel verslag over 2017 leest u hier.

In de verslagen zijn enkele stukjes tekst niet zichtbaar:  de post 4509 heeft betrekking op “Materialen, gereedschappen, arbeid m.b.t. de uienren” De post 4511 idem maar dan inzake de hooiberg.
Het aantal uren vrijwilligerswerk voor de uienren en hooiberg bedraagt al gauw zo’n 900…

Het financieel verslag over 2015-2016 leest u hier.