Welen in Nederland

Een weel of wiel is een diepe waterplas, die is ontstaan bij een dijkdoorbraak. Hiervan zijn er vele in ons land. Momenteel  wordt gewerkt aan een inventarisatie van alle weelen in Nederland. Het betreft een particulier initiatief, dat naar wordt verwacht in 2028 zal zijn afgerond. Het totaal aantal in kaart gebrachte welen of wielen staat nu op 1300. Stichting Juunrenne was deze week op pad om de op ons eiland aanwezige welen, dan wel restanten daarvan, nader te onderzoeken. Met deze schouw leverde Stichting Juunrenne een       -kleine- bijdrage aan dit omvangrijke inventarisatieproject.