Categoriearchief: Project uienren/hooiberging

Update: restauratie hooiberg voltooid

Vandaag is de laatste hand gelegd aan de reconstructie/restauratie van de hooiberg achter De Overkant te Ouddorp. Die “laatste hand” houdt in: het monteren van het golfplaten dak en nokplaten over de sporen/spanten. De kers op de taart: het originele hoedje met windwijzer uit 1929. Deze onderdelen zijn geschonken door Ton Breen. Ton’s vader was eigenaar van de hooiberg en uienren. Toen deze objecten langzaam stonden te vergaan kreeg Ton de ingeving om hoedje en windwijzer van de hooiberg veilig te stellen. Dat was een prima idee! Zie onderstaande foto’s; betere volgen later.

Restaurateur Iwan Vreeken in actie met de laatste opening.
Dit is ie dan: hooiberg uit 1929. Fabrikant firma Haring. Gerestaureerd door Bouwbedrijf P. van den Boogert en Stichting Juunrenne.

Hooiberg krijgt gestalte

Deze week kreeg de hooiberg dan echt gestalte: de roeden -palen- werden geplaatst en het hijswerk aangebracht. Techniek van ruim 90 jaar jong functioneert nog uitstekend. Binnenkort wordt de kap voorzien van een golfplaten dak. Wordt vervolgd. (Foto’s: P. Grinwis en K. Verbiest)

De eerste paal
De derde paal
Optrekken van de kabels
Detail hijsinstallatie
Detail hijsinstallatie
Bijna gereed

Betonstorten

Voor montage van de palen, de zgn. roeden is een stevige fundering noodzakelijk. Met enige tegenslag -hoge grondwaterstand- is deze fundering, in de vorm van drie poeren, onlangs geplaatst. Inmiddels zijn de roeden gerestaureerd door de Wit Mechanisatie te Melissant. Op korte termijn is een transport naar Ouddorp gepland. Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

Vervolg opbouw hooibergkap

Maandag j.l. is de kapconstructie verder opgebouwd. Het centrale nokdeel is vernieuwd, verder zijn vrijwel alle uit 1929 stammende onderdelen -na restauratie- opnieuw gebruikt. Binnenkort worden de roeden (palen) geplaatst. Wordt vervolgd.

Ouddorp: opbouw hooiberg gestart

Een uitgebreid traject, dat is het zeker, restauratie van een hooiberg. Inmiddels staat de basis -min of meer- opgesteld. Na uitrichten kan de kapconstructie verder opgebouwd. Wordt vervolgd.

Voortgang reconstructie hooiberg

Deze week werd een deel van gerestaureerde metalen onderdelen opgeleverd. Na nog een extra conserverende laklaag kan met de reconstructie van de hooibergkap worden gestart. Voor een handige werkhoogte wordt gebruik gemaakt van zgn. kuubkisten. Deze werden ter beschikking gesteld door Westhoeve Potatoes, Ouddorp. Wordt vervolgd.

Kisten ter beschikking gesteld door Westhoeve Potatoes
Gerestaureerd ijzerwerk

Monumentendag 2017

In het Eilandennieuws van 1 september verscheen dit bericht over de juunrenne en aanstaande monumentendag.

Reconstructie hooiberg

Het vorige bericht op deze plek stamt alweer van enige tijd terug. Dat houdt niet in, dat we van een zomerstop hebben genoten… Lees verder Reconstructie hooiberg

Uienren klaar

De uienren is af. Op een enkel puntje op een i na. Een drietal secties wordt ingericht als expositie van oude landbouwspulletjes, waaronder diverse gerelateerd aan de uienteelt. Verder nodigt de “juunrenne” uit om er lekker in te zitten en genieten van het uitzicht.

Noordwestkant
Zuidoostkant

 

Afwerking uienren

Afgelopen weekend ging er wederom een transport naar locatie “De Overkant”: diverse houtdelen, deurtjes, gaas.  Het laatste hoofdstuk, de afwerking, gaat van start.